My Profile

Profile Avatar
SergioFreyta
Hagaskog 56
Arholma, NA 760 41
Sweden
0175-6789201 http://www.silkscreenbkk.com/blog/the-best-online-screen-t-shirts-shop/
เทคนิคการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วเคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมือเทคนิคที่ 1 แหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจนเต็มไปถึงข้อนิ้ว เหมาะกับคนนิ้วผอมยาว

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วอันที่ 2 แหวนที่กว้างและยาวจะเป็นเหตุให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่างของนิ้วอันที่ 3 พึงจะเลือกคัดหัวแหวนที่เสริมแต่งด้วยเพชรความหนักเบาไม่สูงมากนัก

เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วสิ่งที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบพึงเลือกแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวยาวงดงาม

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมืออย่างที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบพึงจะคัดอัญมณีที่เติมแต่งหัววงแหวนนั้นพึงมีขนาดใหญ่สักนิด พร้อมด้วยมีทรวดทรงในทางยาว ยกตัวอย่างเช่น รูปไข่ สี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ

เทคนิคการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมืออย่างที่ 6 ถ้าหากเลือกคัดแหวนตามข้อเสนอแนะก็จะทำให้นิ้วและมือดูไม่ทึบสั้น ทำให้นิ้วดูเรียวงามยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่างของนิ้วประการที่ 7 หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ ควรเลือกคัดวงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เช่นเดียวกันและออกแบบตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

เคล็ดการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วข้อที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวยาวงดงาม

เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 9 สำหรับเพชรพลอยที่เหมาะสำหรับวงแหวนที่มีหน้ากว้างคือเพชรพลอยทรงรูปไข่

เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วประการที่ 10 เกี่ยวกับบุคคลมือสั้นหรือนิ้วสั้นพึงจะหลีกเลี่ยงแหวนที่มีสัณฐานรูปสี่เหลี่ยม

เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปพรรณของนิ้วมืออันที่ 11 สมควรเลือกรูปหัวใจกับมีขนาดใหญ่พอควร

เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปพรรณของนิ้วอันที่ 12 บ่าแหวนไม่ควรจะเพิ่มก้านเล็กๆหรือทำรูปร่างหนาใหญ่เด็ดขาด

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
1
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.